OVERSIGT

EDB-bogføring, diverse afstemninger, udarbejdelse samt indberetning af moms, lønsumsafgift, lønindberetning m.v.. Bogføringsassistancen kan foretages både på virksomhedens adresse eller hos 2M-office, alt efter ønske.

Oversigten er ikke udtømmende, og du er meget velkommen til at kontakte mig også vedrørende eventuelle ydelser som ikke fremgår af ovennævnte, så kan prøve at strikke en løsning sammen som tilfredsstiller dine behov.

Udarbejdelse og opstilling af årsrapport for enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, andelsboligforeninger, selskaber som har fravalgt revision, udarbejdelse af private årsregnskaber eller selvangivelser m.m.

Oversigten er ikke udtømmende, og du er meget velkommen til at kontakte mig også vedrørende eventuelle ydelser som ikke fremgår af ovennævnte, så kan prøve at strikke en løsning sammen som tilfredsstiller dine behov.

  • Skatteberegning.
  • Forskudsregistrering.

Skattemæssig rådgivning bl.a. i forbindelse med beskatning ved salg af værdipapirer, ejendomme m.v.

Oversigten er ikke udtømmende, og du er meget velkommen til at kontakte mig også vedrørende eventuelle ydelser som ikke fremgår af ovennævnte, så kan prøve at strikke en løsning sammen som tilfredsstiller dine behov.

Rådgivning i forbindelse med valg af bogføringsprogram, lønsystem m.m.

Oversigten er ikke udtømmende, og du er meget velkommen til at kontakte mig også vedrørende eventuelle ydelser som ikke fremgår af ovennævnte, så kan prøve at strikke en løsning sammen som tilfredsstiller dine behov.