34 års erfaring i Revisorbranchen

Jeg har 34 års erfaring indenfor revisorbranchen, bl.a. med ansættelse hos de statsautoriserede revisionsfirmaer Deloitte og Beierholm samt de registrerede revisionsfirmaer Dansk Revision og TimeVision. Herudover erfaring fra 7 års ansættelse hos skattevæsenet.

Igennem årene har jeg erhvervet mig stor erfaring og kompetence bl.a. indenfor finansbogholderi, regnskab og økonomistyring samt regnskabsaflæggelser, herunder udarbejdelse af års- og perioderegnskaber, afstemninger, rapportering samt budgettering, ligesom skat og moms har indgået som et naturligt element.

Jeg er uddannet revisor, og blev i 1991 optaget i revisorregistret som registreret revisor, men har i forbindelse med opstart af 2M-office valgt (som det hedder i revisorverdenen) at deponere min registrering hos Erhvervsstyrelsen, hvilket bl.a. indebærer at jeg ikke må foretage revision af aktie- og anpartsselskaber. Dette valg er bl.a. foretaget for at kunne holde timeprisen og kundernes omkostninger på et acceptabelt niveau.

Mange selskaber har dog siden 2006 haft mulighed for at fravælge revision og såfremt du ønsker at høre nærmere om betingelser herfor, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig.